İklim Farkındalığı & Girişimciliği Atölyesinin amacı, ülkenin yerli üretimine ve kalkınmasına doğrudan katkı sağlayacak ‘meslek lisesi öğrencilerinin’ iklim değişikliği konusunu doğru anlamalarını sağlamak ve potansiyel birer iklim girişimcisi olabilmeleri için farkındalık oluşturmaktır.