Mesleki ve Teknik Eğitim Toplumsal Farkındalık Projesinin amacı mesleki ve teknik eğitimin çok katmanlı ve çok boyutlu olarak taraflarının algılarını, beklentilerini ölçerek toplumsal algının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları planlamaktır. Bu süreçteki nihai hedef meslek liselerinin toplumsal algısını iyileştirmek olarak belirlenmiştir. Proje’nin pilot uygulaması Afyonkarahisar ve Manisa illerini kapsayacak şekilde çok katmanlı olarak tasarlanmıştır.