Yeşil petekler “Yerli Yeşil Yeni”yi bir arının, çevresinden başlayarak, yerel kaynakları kullanarak tüm insanlık için bal ürettiği gibi, yeşil bir gelecek için yerelin önemini vurguluyor. Aynı zamanda, logonun bütünsel olarak simgelediği ağacın sürekli yeşil kalan yapraklarını da simgeleyen petekler, hayalperest ekibin umudunu her daim güçlü ve yeşil tuttuğunu ifade etmektedir.

Üretimde ihtiyaç duyduğumuz kaynakl0001arın, olabildiğince yerelden sağlanmasına vurgu yapan Yerli, üretimi hem sınaî üretimin hem tarımsal üretimi kapsayacak bir vizyonda ele almaktadır.

Yeşil ise üretimin doğal kaynakları kirletmeden, çevreye en az zararla ve hatta mümkünse hiç zarar vermeden gerçekleştirilebilmesinin önemini ifade etmektedir.

Yerli üretimin yerel kaynaklarla, yeşili, doğayı, çevreyi ve geleceği düşünen bir çerçevede gerçekleştirilebilmesi ve sürdürülebilir kılınması için ise Yenilikçi düşünme biçimlerinin ve yaklaşımların zaruri olduğunu biliyor ve önemsiyoruz.

Ezcümle, ağaç gibi yerli, köklerine ve değerlerine bağlı, ağaç gibi her daim yeşil ve yine ağaç gibi her mevsim kendini yenileyen, farkındalığı yüksek bir geleceği önemsiyoruz. Bu topraklardan çıkan unutulmaması ve bugün Türkiye’nin ürettiği teknolojiden, yüksek katma değerli ve rekabetçiliği yüksek ürünleri duyurmak için aşkla çalışmaya devam ediyoruz.