Yeşil Bir Gelecek İçin Bir Çift Sözüm Var projesi durdurulamayan, etkileri belli ölçüde azaltılabilen iklim değişikliğinin ortaya çıkarttığı ve çıkartması muhtemel etkilerin farkında olan, ikim değişikliğinin etkilerine karşı dirençli ve farkındalığı yüksek bir neslin sözlerine kulak vermek ve bu sesin duyurulmasına aracılık etmektir.

İklim değişikliğinin etkilerine karşın çevre ve ekolojik haklarını bilen, kent hakları konusunda savunuculuk yapabilecek gönüllü lise ve üniversite öğrencilerinin seslerinin ve sözlerinin duyurulması esas alınmıştır.